06 de gener 2010

Deu???????...

L'Home, dins del seu orgull, va crear a Deu a la seva imatge i semblança.

Friedrich Nietzsche
filòsof 1844-1900