23 de febrer 2008

Si tu no hi vas...

Si tu no hi vas... la poca natura que ens queda serà envaïda per l'asfalt i el formigó.
Si tu no hi vas... la poca aigua dels rius serà pel profit de pocs.
Si tu no hi vas... les energies renovables trigaran a ser imposades si mai ho arriben a fer.
Si tu no hi vas... les parelles de persones que s'estimen i volen gaudir junts la resta dels seus dies, i compartir aquesta felicitat amb nens que els pares biològics els han hagut de negar, tornaran a ser culpables d'estimar.
Si tu no hi vas... les llengües que estan amb minoria en aquest país tornaran a restar en el silenci i condemnades a mort.
Si tu no hi vas... les persones perdran el seu dret a ser persones si no signen un contracte que es comprometen a ser persones.
Si tu no hi vas... les injustícies i abusos patits per les persones majors que en l'època de treballadors els "amos" no van pagar per ells a la Seguretat Social, no seran compensades amb pagues mínimes i serveis socials, (no tots els que no tenen dret a jubilació van ser uns vividors).
Si tu no hi vas... les malalties que ara son incurables sol seran curables pels rics, i no pas per tots els ciutadans, perquè ells si es podran pagar viatges i Hospitals a països on si es permès la investigació amb cèl·lules mare i medicina regenerativa.
Si tu no hi vas... hi haurà ciutadans de primera perquè els sous, no tant sol no augmentaran, ans que restaran condicionats a la producció i responsabilitat del treballador i si aquell mes "l'amo" no té beneficis, aquell mes igual no cobra el treballador; el que vol dir que tota la resta, aquells que depenem d'un sou a final de mes, siguem funcionaris o siguem operaris, passarem a ser com esclaus i amb el pes a la consciència que si no produïm prou ells, els ciutadans de primera, no podran viure bé i no ens podran pagar (proposta feta per Pizarro).
Si tu no hi vas... tu tens més a perdre que no pas els polítics a guanyar.
Pensat-t'ho!... No fas mal als partits polítics ni al sistema, et fas mal a tú mateix.