09 de desembre 2008

60 anys de Declaració Universal Drets Humans i poca memòria... (II)

Article 6

Tota persona té el dret arreu al reconeixement de la seva personalitat jurídica.

Article 7

Tots són iguals davant la llei i tenen dret, sense cap distinció, a igual protecció per la llei. Tots tenen dret a igual protecció contra qualsevol discriminació que violi aquesta Declaració i contra qualsevol incitació a una tal discriminació.

Article 8

Tota persona té dret a un recurs efectiu prop dels tribunals nacionals competents que l'empari contra actes que violin els seus drets fonamentals reconeguts per la constitució o per la llei.

Article 9

Ningú no serà detingut, pres o desterrat arbitràriament.

Article 10

Tota persona té dret, en condicions de plena igualtat, a ser escoltada públicament i amb justícia per un tribunal independent i imparcial, per a la determinacio dels seus drets i obligacions o per a l'examen de qualsevol acusació contra ella en matèria penal.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

El tribunal constitucional no té res a veure amb el penal, que és del que tracta exclusivament l'article 10.
Funcionen doncs com el Tribunal Suprem dels Estats Units o altres tribunals similars, per a reflectir el perfil ideològic del país és designat per les cambres parlamentàries.
No son afins als partits, son gent que analitza les coses des d'una perspectiva determinada, més liberal, menys liberal, més nacionalista, menys nacionalista: és un tribunal de tall polític, no un tribunal ordinari, interpreta la constitució que és una llei política.

Martín L. ha dit...

Moltes mercès per l'aclariment. Procedeixo a rectificar el meu error per evitar confusions absurdes.