08 de desembre 2008

60 anys de Declaració Universal Drets Humans i poca memòria...

El proper dia 10 del present es compliran aquestos seixanta anys, hi afegeixo "poca memòria" perquè, com podreu comprovar, si us bé de gust, en els meus següents posts a mena d'homenatge/recordatori hi ha drets que nosaltres mateixos demanem que no han de gaudir els nous vinguts, "que estan massa privilegiats"... ja m'entendreu!.
Em saltaré el Preàmbul perquè m'interessa especialment que els articles siguin recordats; tant sol afegiré el meu particular anal·lisis en aquells que cregui oportuns.

Article 1
Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres. (Llibertat, Igualtat i Fraternitat).

Article 2
Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o altra condició.
A més, no es farà cap distinció basada en l'estatut polític, jurídic o internacional del país o del territori al qual pertanyi una persona, tant si és independent com si està sota administració fiduciària, si no és autònom, o està sota qualsevol altra limitació de sobirania.

Article 3
Tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seva seguretat.

Article 4
Ningú no serà sotmès a esclavitud o servitud: I'esclavitud i el tràfic d'esclaus són prohibits en totes llurs formes.

Article 5
Ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants. (Haurien pogut incloure: Ni manipulació mental, però, en aquella època encara no ho tenia prou estudiat la ciència, tant sol eren experiments i llegendes urbanes del que feien als presoners als països comunistes).