04 de gener 2009

Cita

"La creença en un món extern independent del subjecte és la base de tota la ciència natural. No obstant això, ja que la percepció sensorial únicament ens proporciona informació d'aquest món extern o de la "realitat física" indirectament, només podem captar aquest últim mitjançant mitjans especulatius."
A. Einstein