01 de març 2008

No és el mateix: disciplina que convicció.

Un tret diferencial important entre les persones d'esquerres i les de dretes és la seva actitud a l'hora de prendre una decisió personal i alhora col·lectiva, m'explico:

A mena d'introducció definiré dos paraules, que sense estar relacionades entre elles directament, en aquest cas d'actitud de les persones són dos termes antònims.

Disciplina: Regla d'ensenyament imposada per un mestre als deixebles. Instrucció física, moral o mental d'una persona.

Convicció:
Idees fermes, coses de què hom està convençut, especialment en qüestions religioses, polítiques, socials, etc.

Deixaré a judici del lector que trii quin seria el més adequat a un votant de dretes i a un d'esquerres, tant sol donaré alguns exemples:
Les manifestacions i les cassolades pel "No a la guerra" van ser en nombroses ocasions espontànies.
A la manifestació de caçadors d'avui a Madrid no han anat els catalans.
Nombroses dones que van avortar perquè ho van considerar oportú, s'han autoinculpat davant del jutge aquesta setmana.
El PP sap segur que el seu numero de vots es quasi bé de deu milions sempre.
No pas a totes les manifestacions convocades pro-víctimes del terrorisme van anar totes les Associacions.
Hi ha altres col·lectius de l'Església que s'han manifestat amb contra de les opinions dels Bisbes.
El PSOE depèn massa de l'abstenció i de l'absentisme.
Gallardón i Piqué van demostrar públicament les seves idees polítiques de centre-dreta.
Artistes reconeguts i seriosos en llurs professió han creat la plataforma PAZ.

Si encara dubteu qui és qui, penseu el vostre vot avanç del dia 9-M perquè aquest serà per convicció i no pas per disciplina.