22 de març 2008

Utopia

Entre els anys -600 i -500 a. de N.E., Lao Tse va deixar escrit:

Si un país és governat de manera sàvia,
els seus habitants es troben satisfets.
Gaudeixen de la feina de les seves mans
i no perden el temps inventant
màquines que estalviïn esforços.
Com estimen amb tendresa llurs llars
no estan interessats amb veure món.
Potser hi ha carros i vaixells,
però, no van enlloc.
Potser hi ha un arsenal d'armes,
però, ningú les fa anar mai.
La gent gaudeix del seu menjar,
es troba a gust amb la família,
els dies de festa els passen al jardí,
els agrada les obligacions amb el veïnat.
Tot i que el país veí es trobi tant proper
que senten cantar als galls, bordar als gossos,
estan contents de morir grans
sense visitar-lo mai.

Això podria ser la base d'un bon model de convivència on el capitalisme està a l'alçada justa, sense idolatrar-lo, i els polítics exerceixen la seva funció primordial de servei sense excés de poder; però, s'ha de ser conscient que les persones no pensem igual; és molt dificultós dirigir un país de manera sàvia al gust de tothom, no es pot imposar el teu parer i ofendre a la descarada a qui no pensa com tu, s'ha de respectar la llibertat d'escollir de les persones, sempre i quan aquest desig es trobi dins d'unes normes raonables de convivència i cohesió social, i que respectin, primer que tot, els Drets Humans.

Soc la primera persona que ja no em trobaria a gust en una societat així, m'agrada visitar d'altres països perquè tinc la necessitat de saber si totes les persones son respectades, o com diuen els informatius i reportatges, sempre hi ha opressors i oprimits, tan a les societats avançades, com en una tribu petita del Orinoco. El poder sobre els altres crea vici.

La base perquè hi hagi un bon govern per una societat amb pau és que, primer que tot, s'escoltin i es treballi per les persones, però, la realitat és que sempre serà més poderós el capital, es vulgui reconèixer o no. (Per posar un exemple: hi ha qui sol lamenta que s'hagi retallat el finançament a l'Estatut, la resta de millores no les valora gens, tot i que siguin pels catalans).

Com és poderós el concepte de "Manar" per sobre del de "Demanar" i que alguns grups polítics no apliquen correctament, siguin pels seus ideals, o siguin pels seus membres que no entenen realment la funció de La Política que és la de servir:

Manar: v tr 1 1 Imposar a algú (de fer alguna cosa). 2 1 Exercir autoritat (sobre algú).

Demanar:
v 1 tr 1 Expressar a algú el desig d'obtenir d'ell (alguna cosa).